Oceaneering

Om Oceaneering

Oceaneering AS ble etablert i 1973 og er heleid av Oceaneering International Inc. I Norge sysselsettes ca. 1000 ansatte. Konsernets produkt- og tjenestetilbud til olje- og gassindustrien tilbys på en global skala, med hovedvekt på undervannsteknologi, inspeksjon og vedlikeholdsoperasjoner.

ROV: Oceaneering eier og driver verdens største ROV flåte. I dag fjernstyres en del av offshoreoperasjonene fra land via 4G nettverk.

Service, Technology & Rental: Design og produksjon av produkter og spesialverktøy til rigger og subsea oljefelt. Fartøysoperasjoner for brønnhodefjerning (P&A) og installasjon, vedlikehold og reparasjon (IMR) til offshore innretninger.

Integrity management and inspection: Håndtering av data og analyser for optimalisering av inspeksjon- og vedlikeholdsplaner for land-og offshoreinnretninger. Egen avdeling for sakkyndig virksomhet for inspeksjon, tredjepart verifikasjon og sertifisering av alle typer kraner og løfteutstyr.

Hvorfor vi sponser Viking Fotball

Idrett og kultur skaper aktivitet, tilhørighet, og bidrar til større trivsel i hverdagen. Vi tror på inspirasjon gjennom felles opplevelser, gode rollemodeller og motiverende forbilder. Samarbeidsnettverket gir oss muligheten til å ta del i interessen, engasjementet, og kjærligheten mellom publikum og Viking fotball.​ Assosiasjonen med idrettens positive verdier er noe vi som selskap setter høyt.​

Om Oceaneering