Kolumbus

Om Kolumbus

Kolumbus skal ikke lenger bare levere rutetransport med buss og båt, men vår jobb er å sy sammen et tilbud på tvers av transportmidler hvor vi inkluderer for eksempel bildeling, tog, gange, sykling og førerløse kjøretøy. Alt for at du skal kunne sette privatbilen hjemme av og til.

Om Kolumbus