iQubeS Helse

Om iQubeS Helse

iQubes Helse har levert bedriftshelsetjenester siden 2007, og er godkjent etter gjeldende krav fra Arbeidstilsynet. Vi har lang erfaring med systematisk HMSK-arbeid, arbeidshelse, fysisk og kjemisk arbeidsmiljø, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, oppfølging av sykemeldte samt helsefremmende og forebyggende arbeid.

Om iQubeS Helse