Herfo Finans

Om Herfo Finans

Herfo Finans AS er et familieeid investeringsselskap i Stavanger. Selskapet ble stiftet i 2005 og er 100% eid av Yuhong J. Hermansen.

Herfo Finans AS sine forretningsområder er finansielle plasseringer og direkteinvesteringer i eiendom.

Finansporteføljen utgjør 75% av egenkapitalen i selskapet og består av aksjeinvesteringer, valuta og rentebærende instrumenter.

Eiendom utgjør 25% av egenkapitalen i selskapet og vi er engasjert i prosjekter i Stavanger sentrum og Sandnes. Vi har en langsiktig strategi med utvikling og drift av eiendom. Eiendom er et definert satsningsområde og vi er også på utkikk etter nye prosjekter.

Herfo Finans sin visjon er å skape verdier for eierne i et flergenerasjonsperspektiv, forankret i selskapets verdigrunnlag.

Om Herfo Finans