Fakta Bygg

Om Fakta Bygg

Totalentreprenør med egenproduksjon i tømrerfaget. Ca 50 ansatte og er i vekst. Har egen elementproduksjon i Sandnes der vi bygger elementer til egne entrepriser. Har fokus på feltutbygging med kombinasjon av rekkehus og leiligheter. Jobber tett med utbyggere og ønsker å være en del av prosjektet i tidligst mulig fase for å tilpasse boliger til elementproduksjonen. Fakta Bygg har egne ansatte som prosjekterer og har flere arkitektkontorer som vi samarbeider tett med. Ta kontakt om dere har en tomt med utbyggingsmuligheter.

Om Fakta Bygg