Aktiv HMS

Om Aktiv HMS

Aktiv HMS AS er en godkjent bedriftshelsetjeneste som er lokalisert på Forus. Vi består av et tverrfaglig team med lang erfaring i å bistå ulike kundegrupper med å følge opp det systematiske HMS-arbeidet.

Våre rådgivere bistår bedrifter med blant annet å kartlegge og risikovurdere arbeidsmiljøet, følge opp bedriftens HMS internkontroll og gi informasjon om helse-, miljø- og sikkerhet.

Våre yrkeshygienikere bistår med kartlegging og måling av fysiske eksponeringer som kan påføre ansatte negative helseeffekter.

Om Aktiv HMS

  • Partner siden: 2019

  • Partnernivå: Samarbeidspartnere

  • Antall ansatte: 20

  • Besøkadresse: Luramyrveien 79, 4313 Sandnes

  • Webadresse: https://www.aktiv-hms.no/

  • Telefon: 90 90 90 38